Almanca Sanat
A1, Almanca

Almanca Sanat – der Kunst

Bu yazımızda Almanca Sanat (der Kunst) konusunu öğreneceksiniz. Sanat kelimesinin Almanca karşılığı  der Kunst sanatçı ise der Künstler olarak tanımlanır. Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin dışa vurumudur sanat. Sanat bir işi yaparken gösterilen ustalık ve ortaya konulan üstün yaratıcılık biçimidir.

İçindekiler:

1. Almanca Sanat İle İlgili Kelimeler ve Türkçe Anlamları

2. Almanca Sanat İle İlgili Örnek Cümleler

3. Almanca Sanat İle İlgili Kelimeler Tekil ve Çoğul

4. Almanca Sanat İle İlgili Kelimeler Sesli Telaffuz

5. Alamnca Sanat İle İlgili Resimli Açıklama

Almanca Sanat İle İlgili Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 1. die Kunst = Sanat
 2. der Künstler = Sanatçı
 3. das Theater = Tiyatro
 4. die Bühne = Sahne
 5. das Publikum = Seyirci
 6. der Applaus = Alkış
 7. das Gemälde = Tablo
 8. das Porträt = Portre
 9. das Theaterstück = Oyun
 10. das Ensemble = Oyuncular
 11. das Manuskript = Senaryo
 12. die Bildhauerei = Heykeltıraşlık
 13. der Maler = Ressam
 14. das Gemälde = Ressamlık
 15. die Zeichnung = Çizim
 16. die Palette = Palet
 17. die Ölfarbe = Yağlı boya
 18. der Pinsel = Fırça
 19. die Kreativität = Yaratıcılık
 20. die Holzarbeit = Marangozluk
 21. das Origami = Origami
 22. die Töpferei = Çömlekçilik
 23. der Scheinwerfer = Sahne ışığı
 24. der Stil = Stil
 25. das Drama = Drama
 26. die Galerie = Galeri
 27. das Ticket = Bilet
 28. die Statue = Heykel
 29. das Museum = Müze
 30. die Ausstellung = Sergi
 31. das Konzert = Konser
 32. das Design = Dizayn
 33. der Fotograf = Fotoğrafçı
 34. das Handwerk = Zanaat
 35. der Tanz = Dans
 36. das Meisterwerk = Şaheser
 37. der Schauspieler = Aktör
 38. die Schauspielerin = Aktris
 39. das Ballett = Bale
 40. die Leinwand = Tuval
 41. das Foto = Fotoğraf
 42. die Tänzerin = Dansçı
 43. die Literatur = Edebiyat
 44. die Farbe = Renk
 45. die Form = Şekil
 46. die Mode = Moda
 47. das Monument = Anıt
 48. die Musik = Müzik
 49. das Gedicht = Şiir
 50. die Oper = Opera
SINGULARPLURAL
NOMINATIVdie Kunstdie Künste
GENITIVder Kunstder Künste
DATIVder Kunstden Künsten
AKKUSATIVdie Kunstdie Künste
Almanca Sanat

Almanca Sanat İle İlgili Örnek Cümleler

 • Mükemmellik pratik ve rutin ile ulaşılan bir sanat biçimidir. (Exzellenz ist eine Form der Kunst, die durch Praxis und Routine erreicht wird.)
 • Müzik, kulaklara doğrudan kalbe giden bir sanat eseridir. (Musik ist ein Kunstwerk, das von den Ohren direkt ins Herz geht.)
 • Yönetim bir sanat ve bilim şekli olarak bilinir. (Management ist als eine Form von Kunst und Wissenschaft bekannt.)

Almanca Sanat İle İlgili Kelimeler Tekil ve Çoğul

Aşağıdaki tabloda Alamaca Sanat ile ilgili kelimeler tekil ve çoğul olarak artikeli ile beraber listelenmiştir.

Almmanca TekilAlmanca ÇoğulTürkçe
das Theaterdie TheaterTiyatro
die Bühnedie BühnenSahne
das Porträtdie PorträtsPortre
das Theaterstückdie TheaterstückeOyun
das Ensembledie EnsemblesOyuncular
das Manuskriptdie ManuskripteSenaryo
die Bildhauereidie BildhauereienHeykeltıraşlık
das Gemäldedie GemäldeRessamlık
die Zeichnungdie ZeichnungenÇizim
die Palettedie PalettenPalet
die Ölfarbedie ÖlfarbenYağlı boya
der Pinseldie PinselFırça
die Holzarbeitdie HolzarbeitenMarangozluk
das Origamidie OrigamiOrigami
die Töpfereidie TöpfereienÇömlekçilik

Almanca Sanat İle İlgili Kelimeler Sesli Telaffuz

AlmancaTürkçeSesli Telaffuz
die KunstSanat
der KünstlerSanatçı
das TheaterTiyatro
die BühneSahne
das PublikumSeyirci
der ApplausAlkış
das GemäldeTablo
das PorträtPortre
das TheaterstückOyun
das EnsembleOyuncular
das ManuskriptSenaryo
die BildhauereiHeykeltıraşlık
der MalerRessam
das GemäldeRessamlık
die ZeichnungÇizim
die PalettePalet
die ÖlfarbeYağlı Boya
der PinselFırça
die KreativitätYaratıcılık
die HolzarbeitMarangozluk
das OrigamiOrigami
die TöpfereiÇömlekçilik
der ScheinwerferSahne Işığı
der StilStil
das DramaDrama
die GalerieGaleri
das TicketBilet
die StatueHeykel
das MuseumMüze
die AusstellungSergi
das KonzertKonser
das DesignDizayn
der FotografFotoğrafçı
das HandwerkZanaat
der TanzDans
das MeisterwerkŞaheser
der SchauspielerAktor
die SchauspielerinAktris
das Ballettbale
die Leinwandtuval
das FotoFotoğraf
die TänzerinDansçı
die LiteraturEdebiyat
die FarbeRenk
die FormŞekil
die ModeModa
das MonumentAnıt
die MusikMüzik
das GedichtŞiir
die OperOpera

İlginizi Çekebilir

1. Almanca Mevsimler

2. Alman Alfabesi ve Almanca Harflerin Okunuşu

3. Almanca Selamlaşma ve Vedalaşma

Kaynaklar

https://almanca.com.tr/

5/5 - (1 vote)
Yazar: Almanca Portalı

İlgili Yazılar

Yorum yapın